Ge en gåva till Första UP-fonden

Här kan du ge en helt frivillig gåva till vårt pilotprojekt Nöjessvepet i TV. Under Produktion tar givetvis ingen provision som skurkföretaget Patreon, hela din gåva går oavkortat till innehållsskaparna.