Ny söndag nytt avsnitt.
Twittermongulen Filip J Andersson gästar den mycke, mycket betablockerare-drogade och trötta Henrik Mattisson för att prata twitter bl.a.
Och virus plus att han uppmanar till fullständig panik.

Utvinn Nöje!

Play