Bästa boken hittills i bokläsarprojektet Great Books.
Kändisar från Aten har fest och håller tal om kärleken.

Den bäst kärleken är den platonska kärleken även om den borde heta Sokratiska kärleken. Begreppet är fel pga ”det sokratiska glappet”, ett uttryck som föds i det här avsnittet.

 

Play