Thukydides beskrev ett 30 år långt krig mellan Sparta och Aten i sin jättelånga bok. Simon & Erik har läst den.

Play