Simon chippen Svensson och Erik Sandelin ska läsa alla klassikerna.
Detta första avsnitt handlar om första boken på listan Illiaden av Homeros.
Iliaden är full av våld, namn men även lite klassisk slapstick.

Play