Ks familj är oense om vem som är vem i Vem ska trösta Knyttet?
chippen har varit hos en frispråkig fotvårdare
Jonatan har betett sig illa framför sitt barn.

Hur dirty dancing ska man som förälder tillåta?
Hur får man sina barn att göra vad de fucking ska?
Är teknik verkligen så dåligt som alla hävdar?
Vad gör man om någon knuffar ens barn?

Alla dessa frågor får svar i detta uuuutmärkta Della Papa