Trampe & Kalle diskuterar Harry Schein - hans liv, verk och inställning till Åsa-Nisse. Men också 1976 års sexualbrottsutredning, Palme-nostalgi, kvinnliga attribut i manlig gubbrock, VVS-produkters betydelse för svensk populärkultur och konflikten mellan Dan Backman och Dan Bäckman. Britt Wadner nämns.