Trampe och Kalle sammanstrålar i Stockholm för att prata om boken "Gäster hos Hagge". Utöver detta snackas det om Jonas Åkerlunds assistenter, metanivåer kring Heinz Hopf, bra sketcher från "Pentagon" och Ingvar Oldsbergs koll på sin egen karriär. Dessutom sjungs det Taube!