eller "Det associativa avsnittet". Trampe & Kalle pratar om en gemensam favorit bland seriealbum - "John Holmes & Sherlock Watson" av Joakim Lindengren och David Nessle. Men innan dess pratas det närmast orimligt mycket om "Rena Rama Rolf", "Ni bad om det", "Larson", "Foxtrot", Dave Bergs insatser i "Mad", Lukas Moodysons filmografi och KSMB-låten "Sex noll två". Samt ett och annat om public service och Trampes kommande bok.