Della Herstory

Den 8 mars 2019 släpper Dellagänget det fjärde avsnittet Della Herstory!

Della Herstory är ett nytt koncept som skiljer sig något från de andra tre avsnitten i Della Monde-familjen. Herstory ägnar ett helt program åt en kvinna i historien. Det är äntligen dags för kvinnornas historia att  berättas.