Vi uppmärksammar den kvinnoseparatistiska musikfestivalen Statement med ett specialavanitt. Samtidigt passar vi på att berätta vad som hänt sen sist.