chippen ägnar sig helt åt yoga och Illiaden vilket gör honom till en sämre människa.
K har läst lugnande information på psykologiguiden.se .
chippen redogör för en bok om klimatet samt sina tankar om det dödliga våldet i malmö.
K berättar allt om den senaste boken han läst om bin.