Della Monde görs av Simon chippen Svensson, Jonatan Unge och K. Svensson

Della Monde är ett podmagasin med de tre avsnitten Della Sport, Della Arte och Della Papa.

Vill du eller ditt företag höras i Della Monde hör av dig till kontakt@underproduktion.se

Della Sport

Originalet som startade oktober 2014.

Della Arte

Della Mondes andra avsnitt började sändas november 2017

Della Papa

Premiumavsnittet som kostar 20kr / månaden. Skaffa prenumeration på premium.underproduktion.se


Tour de Della Sport